Overal ter wereld is een goede opleiding een eerste stap naar een beter leven.
Dit geldt zeker ook voor jongeren in Gambia, een land in West-Afrika, waar Stichting Dem Daradje tot 2018 werkzaam was.
Dem Daradje was een Nederlandse stichting, die jonge mensen gesponsord heeft voor het voltooien van een vakopleiding of studie in Gambia.


In de ruim 12 jaar dat Dem Daradje heeft bestaan, zijn er 125 studenten gesponsord geweest, die werden gesteund door 65 sponsors in Nederland.
Met het afstuderen van onze laatste student, een jongeman die opgeleid is tot community doctor en nu als afgestudeerde arts in een ziekenhuis werkt, hebben we de activiteiten van Dem Daradje beëindigd.

We willen alle studenten die via Dem Daradje gesponsord zijn geweest veel succes toewensen met hun werk en toekomst in Gambia.

Foundation Dem Daradje supported young people in The Gambia and contributed to their studies and guided them throughout their study period.Meeting Day 2015 - SOFORAL Lodge Berending - sponsored students